Skip to main content
Nyheter

Oppstart anleggsarbeider

By 23. mai 2022No Comments

Torsdag 19 mai kom de første maskiner fra Consto på plass på Hagejordet. Her skal vi begynne å flytte matjord fra felt B4 og infrastruktur  til Bakke Gård og Roverud Gård.

Arbeidene blir utført i hht rapport fra NIBIO og skal sorteres i A, B og C sjikt før de kjøres til de nevnte gårder. Her skal jordlagene benyttes til ny dyrkbar mark.

Er det spørsmål til arbeidene ta gjerne kontakt med:

Geir Bjørke på tlf: 90887727 eller på mail: geir.bjorke@consto.no

Hagejordet felt B4 og Infrastruktur